Skip to content

Administracinė informacija

2020m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Išsamiau

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Išsamiau

Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

PATVIRTINTA Ignalinos rajono kultūros centro Direktorės Giedrės Katinienės 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V – 29 IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRODARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUSDARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA 1. Darbo
Išsamiau

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Išsamiau

Nuostatai

PATVIRTINTA  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2020 m. gegužės 14 d.  sprendimu Nr. T-79  IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI  I SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS  1. Ignalinos rajono kultūros centro nuostatai (toliau –
Išsamiau
Skip to content