Projektai

Štai ir įvyko pirmasis projekto „Kultūra kuria bendruomenę“ etapas. Ignalinos rajono kultūros centro darbuotojai 2022 m. lapkričio 11-18 d. vyko į Prancūziją darbo stebėjimo veiklai, kurios metu susipažino su įvairių nevyriausybinių  bei viešojo sektoriaus organizacijų teikiamomis kultūros, edukacinėmis paslaugomis. Projekto dalyviai aplankė Paryžiaus Sorbonos universitetą, Mains d‘oeuvres kultūros centrą, Ecole du Louvres mokyklą, garsujį Paryžiaus Baiser Salé klubą, Maison De Jeunes de Colombes teatrą, Fabrique Nomade imigrantų įtraukties centrą, CEFAA Villepinte pameistrystės centrą. Colombes merijos pavaduotoja Adda Bekkouche, atsakinga už kultūrinę veiklą savivaldybėje supažindino dalyvius su organizuojamomis edukacijomis, jų vykdoma kultūrine veikla bei specifika. Projekto dalyviai turėjo galimybę stebėti minėtų organizacijų darbo procesą, analizuoti siūlomų edukacijų ir kultūrinių renginių programas bei aptarti jų kūrimo ypatumus. Diskusijos su vietos menininkais ir kultūros atstovais leido geriau pažinti kitos šalies kultūrą ir jos vystymosi kelią iki šių dienų.

Sekantis projekto etapas – kurti aktualų etnokulturinių edukacijų turinį ir artimiausiu laiku pristatyti naujas edukacines programas Ignalinos rajono kultūros centre.

Projekto tikslas – kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją, stiprinant jų bendruosius gebėjimus, įgūdžius ugdant kultūrines kompetencijas visą gyvenimą bei kurti aktualų edukacinį turinį, pritaikant skirtingus poreikius turinčioms auditorijoms.

Nuoširdžiai norime padėkoti mus priėmusiai organizacijos „Eurl Aristote“ direktorei Giedrei Cibulskaitei-Veršinskienei už sklandų darbą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Projekto terminas:  2022-06-01 – 2023-05-31.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus+ programą:  suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumas.

FacebookEmail

Projektas „Ežerų šėltinis“ – tai festivalis, kuris savo programa yra panašus į Lietuvos dainų ir šokių šventę. Tai vienintelis tokio žanro renginys Rytų Aukštaitijos regione, kuris išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką̨, tautinės kultūros gyvybingumą̨, prisideda prie regiono lietuvių liaudies šokio tradicijų išsaugojimo. Šis festivalis suburia skirtingas kartas puoselėjančias  skirtingas vertybes bei prioritetus, padeda ugdyti etines vertybes.  Festivalio programą apima ne tik tautinio šokio kolektyvų individualius pasirodymus, bet ir bendros kūrybines dirbtuves, kurių metu profesionalūs ir liaudies šokio mėgėjų kolektyvai kartu dalyvauja kūrybiniame procese  jungdami šokius į masines kompozicijas, išplėtodami ir pritaikydami Rytų Aukštaitijos savitus šokius ir ratelius į sceninį šokį.

Projekto tikslas – suburiant skirtingas kartas ugdyti etines vertybes ir puoselėti lietuvių liaudies tautinių šokių tradicijas, plėtojant ir išsaugant Rytų Aukštaitijos etnografinį regiono savitumą, pasitelkus bendras kūrybines partnerystes, etnokultūrines edukacijas ir bendruomenių įsitraukimą.

Projekto metu buvo:

 1. Ignalinos krašto folkloro ansamblio „Čiulbutė“ pravesta edukacinė vakaronė Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupei ,,Gaja“ ir moterų liaudiškų šokių grupei ,,Lūgnė“, kurios metu išmokta Ignalinos krašto folklorinių šokių ir ratelių;
 2. šokio ,,Kikavokas“ sukurta aranžuotė ir pritaikyta liaudiškos muzikos kapelai;
 3. išplėtotas bei pritaikytas lietuvių liaudies sceniniam šokiui Ignalinos krašto folklorinis šokis „Kikavokas“;
 4. suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės su VTDKT tautinių šokių ansamblio„Sietuva“ meno vadovu Edmundu Žička, kurios metu vyresniųjų liaudiškų šokių grupei ,,Gaja“ pastatytas sceninis šokis ,,Kikavokas“;
 5. kūrybinių dirbtuvių metu apjungti profesionalus ir įvairaus amžiaus liaudies šokio mėgėjų kolektyvai ir sukurta 10 masinių šokių kompozicijų;
 6. suorganizuotas vienos dienos Rytų Aukštaitijos liaudiškų šokių festivalis.

Festivalio dėka įvairiomis veiklomis buvo pristatytos lietuvių liaudies šokio ir apskritai kultūros paveldo tradicijos, papročiai bei pabrėžiamas regiono savitumas, tarmė, gamtos grožis. Stiprinamas kultūrinis turizmas, sukurtos sąlygos kūrybinei partnerystei, bendradarbiavimui.

Projekto trukmė – 2022-05-02 iki 2022-09-30

Projekto vykdytojas – Ignalinos rajono kultūros centras

Festivalį organizavo: Ignalinos rajono kultūros centras ir Liaudies tradicijų klubas „Svetyčia“

Festivalio rėmėjai:

 1. Kavinė – baras Palūšės piratai
 2. UAB „Birvėtos tvenkiniai“
 3. Aleknųšeimos šilauogių ūkis
 4. Julius Lukijanskas
 5. „Mūsų Krautuvėlė“
 6. Rimutės Povilaitienės firma
 7. Laikraštis „Ignalinos diena“

Projektą dalinai finansavo:

 

 

 

FacebookEmail

Projektas „Vasaros suARTėjimai“ – tai festivalių ciklas, apėmęs muzikos ir šokio
meno žanrų įvairovės pristatymą, kūrybines dirbtuves ir meno mėgėjų bei profesionalių
atlikėjų kūrybinę partnerystę.

Projektą sudarė keturi skirtingų žanrų festivaliai: vokalinių
ansamblių festivalis „Ten, kur supas trys lelijos“, tautinių šokių – „Ežerų šėltinis“, liaudiškos
muzikos ir kapelų festivalis, populiariųjų šokių – „Šokanti Ignalina“.

Tikslas – gražiausiose Ignalinos miesto erdvėse organizuoti penkis įvairių žanrų
regioninius ir respublikinius festivalius, siekiant skatinti kūrybinę įvairovę, įtraukti
profesionalaus ir mėgėjų meno ugdančiąsias partnerystes, kultūrinį šalies regionų
bendradarbiavimą, plėtoti ir vystyti kultūrinį bei pažintinį turizmą, kurti ir išsaugoti Rytų
Aukštaitijos regioninį tapatumą, suteikti galimybę stebėti, pažinti ir dalyvauti kūrybinėse
veiklose.

Projekto dėka buvo užtikrintas festivalių tęstinumas, sukurtos sąlygos mėgėjų meno
kolektyvams kartu kurti su savo srities profesionalais, sustiprintas regiono kolektyvų
bendradarbiavimas, ryšys.

Projekto trukmė: 2021 m. kovo 3 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.
Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono kultūros centras.

Rėmėjai:
UAB „Birvėtos tvenkiniai“
UAB „Legra“
UAB „Pjūklininkas
Ignalinos kredito unija „Kreda“
Romualdui Luneckui
Egidijui Šiaudiniui
Ir informaciniam rėmėjui – Ignalinos diena.

Projektą dalinai finansavo:

FacebookEmail

Ignalinos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 305616878
Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

Bilietų kasa: +370 386 52 992
Direktorius: +370 386 52 185
El. paštas:

2022 © Ignalinos rajono kultūros centras. Visos teisės saugomos