Skip to content

Velykų bobutės linkėjimai vidiškiečiams

Balandžio 10 dieną 12 valandą IRKC Vidiškių padalinio kiemelyje svečiavosi Velykų Bobutė. Po smagaus apsilankymo, margučių ridenimo, gražiausių linkėjimų, pievutėje buvo rastas laiškutis…

Velykų Bobutės laiškelis mažiems ir dideliems!

Jau ryt su saulės spinduliais atkeliaus mūs kiemeliuos vaikų Velykelas.

Vaikų švintė, katrai aš labai ruošiaus.

Prie Varnio ežeralio su zuikeliais i kitais laukiniais žvėraliais kiaušinelius visokiom spalvom marginau.

Ir nakčiu aisiu gerų vaikelių Vidiškėsna ieškot.

Kad geras buvai, nieko neskriaudei, mamutės klausei, tai un lungelia, un stalalia, ane tai ir gėlių daržely paliksiu tau gražiai margintų kiaušinelį.

Ė kad tievelių neklausei, paukštelių lizdelius draskei – tai gražių dovanelių nelauk, liks tau baltas nedažytas kiaušinelis.

Ale nenusmik, kicimet pasitaisysi i pacį gražiausį gausi.

Popiet imki až runkų tievelius, traukit lovelius, tieskit paklodes ir aikit margučių ridentie.

Katras daugiau svetimų numušte, tam ir metai, kap tas margutis lingvai rietės.

Ė jeigu turit sūpuoklas – išsisupkit per Velykelas kuo aukščiau, kad dungų pasiektumėt, augste dideli ir stiprūs.

Gražių visiem Velykelių.

Jūsų Velykų Bobutė.

Didysis Atvelykio margutis visą savaitgalį puošė IRKC Vidiškių padalinio kiemelį.

Kitos naujienos

Skip to content