Skip to content

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,
Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.
Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis,
Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos
Palaimina ir mūsų darbus, ir svajonę;
Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės,
Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais.

(J. Marcinkevičius)

IŠSAUGOKIME ATMINTYJE 1991-ŲJŲ SAUSIO 13-OSIOS AKIMIRKAS

Kas mes būtume be Sausio 13-sios?

Kas mes būtume be jų kraujo lašo, pakrikštijusio mūsų sielas amžinam buvimui – prieš mane ir po manęs…
Kas mes būtume be jų, reikliai ir rūsčiai žvelgiančių į mus iš anapus…
Kas mes būtume be kaltės jausmo prieš juos, išpirkusius mūsų dabartinį buvimą – skolon, jų gyvybės ir aukos sąskaita.
Kas mes būtume be jų vėlių nešamos vėliavos – geltonõs, žalios gyvybės ir raudono kraujo spalvų? Kas mes būtume?

Ir ar būtume išvis?

(A. Patackas)

1991-ųjų sausį gyvybes už laisvą Lietuvą paaukojo 14 DIDVYRIŲ:

Loreta ASANAVIČIŪTĖ

24-erių. Dvylikos brolių, išskridusių sakalais į dausas, seselė. Televizija rodė ir rodė nekaltą nuogą mergaitės kūną, pervažiuotą tanko vikšrų. Jos draugė, irgi Loreta, taip pat buvo paglemžta vikšrų, bet liko gyva. Loreta – tamsiaplaukė, juodomis kaip juodosios nakties žvaigždės akimis, kiek įkypomis – jos tėvas buvo iš totorių. Olandų skulptorius Boetes‘as sukūrė Indijoje jos paminklą iš granito. Deja, po vikšrais buvo ne šis granitas...

Prisiminimai apie Loretą Asanavičiūtę LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Virginijus DRUSKIS

22-ejų. Po sovietinės armijos mokėsi KTU. Vedė tik prieš metus. Pamatęs, kas vyksta, pasakė – „nesiduosiu žeminamas...“ Ką jis norėjo tuo pasakyti, dabar nebesužinosime... Nors buvo įvaldęs Rytų kovos menus, jų dvasią, krito pirmasis – kulka buvo greitesnė...

Prisiminimai apie Virginijų Druskį LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Darius GERBUTAVIČIUS

Rokeris. Pats jauniausias iš sakalų – dar neturėjo nei 18-kos. Keturios kulkos pataikė į kojas, penktoji buvo paskutinė. Tėvas per laidotuves pasakė: „Ačiū Dievui, gulės savo žemėje, ne afganistanuose...“ Buvo vienintelis vaikas šeimoje.

Prisiminimai apie Darių Gerbutavičių LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Rolandas JANKAUSKAS

22-ejų. Aukštas, stiprus. Iš KTU buvo paimtas tarnauti laivyne. Grįžęs po poros mėnesių žuvo po ratais šarvuočio, kurį vairavo tie, su kuriais kartu tarnavo. Kilęs iš inteligentiškos šeimos. Tėvas – chorvedys po sūnaus žūties parašys jam skirtą muzikinį kūrinį.

Prisiminimai apie Rolandą Jankauską LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Rimantas JUKNEVIČIUS

25-erių, marijampolietis. Mėgo klasikinę muziką, už užsidirbtas lėšas pirkosi aparatūrą. Senelis, 1945 m. jėga paimtas į Raudonąją armiją, nuo vokiečių kulkos žuvo Berlyne. Anūkas nuo ruso kulkos žuvo Vilniuje. Už ką jis žuvo? Už tai, kad lietuviai, jei ir žūtų, tai už Lietuvą.

Prisiminimai apie Rimantą Juknevičių LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Alvydas KANAPINSKAS

39-erių. Irgi atitarnavęs SA. Žuvo ne prie TV bokšto, kaip jo bendražygiai, bet Konarskio gatvėj, prie Radijo ir televizijos pastato – dabar ten mažas Kryžių kalnelis. Žmona pasakoja, kad jų šeimos laikrodis sustojo šeštą valandą ryto – kai krūtinėje amžiams įstrigusi kulką atėmė jos vyrui gyvybę, o jų šeimai – paprastos, žmogiškos laimės galimybę...

Prisiminimai apie Alvydą Kanapinską LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Algimantas Petras KAVOLIUKAS

52-ejų, pardavėjas iš Karoliniškių. Sausio 13-ąją, vidurdienį, sūnus Gintaras grįžo atostogų iš sovietinės armijos ir taksi iš geležinkelio stoties atskubėjo namo. Duris atidarė juodai apsirengusi motina. Tėvą prieš keliolika valandų buvo pakirtusi kulka.

Prisiminimai apie Algimantą Petrą Kavoliuką LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Vidas MACIULEVIČIUS

25-erių. Nušautas į nugarą. Liko dvejų metukų sūnelis Simukas.

Prisiminimai apie Vidą Maciulevičių LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Titas MASIULIS

29-erių. Vienintelis kaunietis. Tarnavo laivyne. Sąjūdininkas, atsisakė sovietinės pilietybės. Liko trys seserys. „Gulėjo karste gražus kaip karalaitis...“ – motinos žodžiai.

Prisiminimai apie Titą Masiulį LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Alvydas MATULKA

35-erių, iš tremtinių šeimos. Atvykęs iš Rokiškio, išklausė Katedroje Mišias ir nuėjo prie Aukščiausiosios Tarybos. Tolumoje – bet atrodė čia pat – pasigirdo tankų šūviai. „Jie šaudo į žmones?!“ – lyg paklausė, lyg apstulbo, pasakoja giminaitė. Ir susmuko ant žemės – plyšo širdis. Jaunam, sveikam, niekad nesirgusiam...

Prisiminimai apie Alvydą Matulką LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Apolinaras Juozas POVILAITIS

54-erių, vyriausias amžiumi, kilęs iš Vinco Kudirkos giminės. Šaltkalvis, turėjo auksines rankas. Jau buvo susidūręs su sovietų desantininkais, muštas Katedros aikštėj per „bananų balių“. Šį kartą buvo ne bananas, bet kulka...

Prisiminimai apie Apolinarą Juozą Povilaitį LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Ignas ŠIMULIONIS

17-kos, moksleivis dvyliktokas iš Vilniaus. Iš nespalvotos nuotraukos žvelgia vaikinukas labai lietuvišku veidu – tikriausiai šviesiaplaukis, tikriausiai strazdanotas... „Geležinio vilko“ kuopos šaulys – tai skamba. Tačiau šįkart jaunajam šauliui neteko iššauti – jį patį priešo kulka pasirinko taikiniu...

Prisiminimai apie Igną Šimulionį LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Vytautas VAITKUS

48-erių, kuklus ir darbštus žemaitis nuo Šilalės. Nušautas tiesiai į širdį.

Prisiminimai apie Vytautą Vaitkų LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Vytautas KONCEVIČIUS

50-ies. Aukštos kvalifikacijos darbininkas. Jaunystė praėjo Sibire, ten žuvo tėvas, kapas nežinomas. Šešerių metų broliukui motina pati savo rankomis iškasė duobę. Mirė nuo žaizdų ilgai ir sunkiai, visą mėnesį, kartu su juo kasdien mirdavome ir mes...

Prisiminimai apie Vytautą Koncevičių LRT laidų cikle NEUŽMIRŠTI

Trumpi žuvusiųjų apibūdinimai iš Algirdo Patacko – signataro, parlamento gynėjo, Garbės savanorio – kalbos, pasakytos Laisvės gynimo 15-ųjų metų proga.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA IR PAGARBA MŪSŲ KRAŠTIEČIAMS –

IGNALINOS KRAŠTO APSAUGOS

PASIENIO UŽKARDOS DARBUOTOJAMS SAVANORIAMS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PREZIDIUMO ĮSAKU APDOVANOTIEMS

SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMO MEDALIAIS:

IGNALINOS KRAŠTO APSAUGOS PASIENIO UŽKARDOS DARBUOTOJAMS SAVANORIAMS, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKU APDOVANOTIEMS SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMO MEDALIAIS:

Skip to content