Skip to content

Joninių popietė Ceikiniuose


 Birželio 23 dieną, 16 val. įžengėme pro Joninių vartus  pasibūti kartu, paklausyti eilių ir muzikos, pasveikinti Jonus, Janinas, Rasas. Renginį vedė Raimonda Dudėnaitė ir Ona Martinėnienė. Prasidėjus popietei įžiebtas Joninių laužas. Skambant muzikai pasveikinti visi Jonai, Janinos, Jonienės, Rasos – seniūnas Saulius Zabolevičius padovanojo ąžuolo vainikus linkėdamas, kad trumpiausią naktį varduvininkams pražystų paparčio žiedai, bendruomenės pirmininkė Onutė Martinėnienė įteikė po medalį, linkėdama, kad visus ateinančius metus varduvininkai būtų stiprūs ir energingi, o Ema pakvietė  iš laimės pintinėlės išsitraukti po prizą.  Renginyje dalyvavo vietinis muzikos mėgėjų folkloro ansamblis “Serbenta”, vietinis muzikos mėgėjų jaunimo ansamblis “DivErsa”. Eilių paklausyti pakvietė  Ceikinių bibliotekos pakviesti garbingi svečiai – rezidencijos “Kultūra ir gamta” nariai.   Norintys galėjo žaisti šaškėmis, vaikščioti kojokais, milžino pėdomis, ar pasigaminti po Joninių arbatėlę su Ema. Didžiulę staigmeną savo tėvelių 32 metų santuokos proga padarė sesės Dudėnaitės, kurios pasveikino juos įteikdamos dovaną prisiminimui. Dėkojame visiems, padėjusiems ruoštis renginiui, visiems, kurie rado laiko, nepabijojo karščio ir atvyko į Joninių popietę. Nuoširdus ačiū renginio rėmėjams – ūkininkui Rimantui Gaideliui, UAB  Romnesa”, Rimai Kindurienei.  Iki kitų kartų! Nuotr. Ramintos Dudėnaitės, Lukrecijos Bunoraitės, Onos Martinėnienės.


IRKC Ceikinių padalinio kultūrinių veiklų organizatorė Ema Trapikienė 

Kitos naujienos

Žolinės Ceikiniuose

Ceikinių kaimo gyventojai, kraštiečiai bei visi svečiai rugpjūčio 15 d. susirinko ne tik į Žolinių

Skip to content