Skip to content

„Antaninių koncertas Ceikiniuose“

 Birželio 13 d., po atlaidų Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, vyko  Antaninių koncertas.   Renginio pradžioje buvo prisimintos Antaninių tradicijos ir papročiai. Vėliau sveikinimo žodį  tarė gerbiamas seniūnas Saulius Zabolevičius, bei bendruomenės pirmininkė Ona Martinėnienė. Nuskambėjus iškilmingai muzikai seniūnas pakvietė visus Antanus, Antaninas ir kartu su bendruomenės pirmininke pasveikino uždėdami ąžuolo vainikus ir įteikdami po medalį ir lauko gėlių puokšteles. O visiems  skambias dainas ir muziką šventės metu dovanojo nuostabus Mielagėnų krašto muzikos mėgėjų kolektyvas “Volungė”, kuri į visų širdis pasibeldė romansų melodija. Dar vienas kolektyvas iš  gretimos Mielagėnų seniūnijos – dainų ir muzikos mėgėjų kolektyvas “Dainoriai” – ne tik dainavo, nuostabiai grojo, bet ir atvyko su vaišėmis. Nuoširdžiai dėkojame R. Akinskui, o šauniesiems dainorėliams linkime džiuginti savo skambiomis dainomis ne tik savas apylinkes, bet ir kitas. Na, o šventinę programą užbaigė vietinis muzikos mėgėjų folkloro kolektyvas “Serbenta”. Šį kartą kolektyvo moterys dainavo ir romansus, ir tarmiškas humoristines bei jausmingas dainas. O nuotaikingą pasakojimą apie išrankią nuotaiką Mortą pasakojo glauniausia Ceikinių pasakorė Janina Tuskenienė.Dėkojame visiems kolektyvams už dovanotą puikią nuotaiką. Nuoširdų ačiū sakome renginio rėmėjams Patiejūnams, Tuskeniams, Rimai Kindurienei, Daliai Trapikienei, bei kolektyvo “Serbenta” moterims.  Didžiulis AČIŪ mūsų gerbiamam klebonui Marijonui Savickui už visokeriopą pagalbą organizuojant renginį.Nuoširdžiai dėkojame Lukrecijai, Gabijai, Onutei už pagalbą pinant vainikus, darant lauko puokšteles,  puošiant koncertui skirtą erdvę.  Už pagalbą ruošiantis renginiui taip pat dėkojame Egidijui, Deividui, Tomui.  Dėkojame visiems, radusiems laiko, nepabūgusiems niūraus oro ir atėjusiems į Antaninių koncertą. Dar kartą sveikiname visus Antanus, Antaninas ir linkime stiprybės, sveikatos ir geros nuotaikos visus ateinančius metus.

Kitos naujienos

Žolinės Ceikiniuose

Ceikinių kaimo gyventojai, kraštiečiai bei visi svečiai rugpjūčio 15 d. susirinko ne tik į Žolinių

Skip to content