Trečiadienis, 2024 balandžio 17
Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

TAPK MŪSŲ KULTŪROS CENTRO DALIMI!

Pradžia:
2024 vasario 12
Pabaiga:
2024 vasario 26

Skelbiama atranka:

Įstaigos pavadinimas Ignalinos rajono kultūros centras
Pareigos Renginių organizatorius
Darbo vieta Mielagėnų padalinys, Mokyklos g. 7, Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Pareigybės dydis 0,5 (nuo 2024 m. balandžio 1 d. pareigybės dydis – 1)
Pareigybės lygis C
Pareigybės paskirtis planuoti ir organizuoti Centro padalinio renginius, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį ir pramoginius, švietėjiškus renginius
Reikalavimai ·       turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

·       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros politiką;

·       gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

·       turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, nuotraukų redagavimo programomis;

·       išmanyti raštvedybos taisykles;

·       būti kūrybiškam, organizuotam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principais, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

Funkcijos ·       planuoja ir organizuoja Centro padalinio kultūrinę ir ūkinę veiklą;

·       organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimus, kalendorines šventes ir kitus renginius, atvykstančių kolektyvų ar solistų koncertinius pasirodymus;

·       rengia bendras menines programas (koncertus, šventes, akcijas ir kt.) su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis, seniūnija, bendruomene;

·       rūpinasi informacijos, reklaminės medžiagos apie Centro padalinio veiklą rengimu ir sklaida Centro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, spaudoje, kuria patrauklų Centro padalinio įvaizdį;

·       pagal kompetenciją vadovauja mėgėjų meno kolektyvui, studijai, klubui, teikia pasiūlymus Centro direktoriaus pavaduotojui dėl veiklos gerinimo;

·       rengia metinius veiklos planus, mėnesio renginių planus, metines ir kitas ataskaitas, teikia informaciją apie Centro padalinio poreikius, planuojant metų biudžetą ir rengiant viešųjų pirkimų planą;

·       atlieka patalpų šventinio apipavidalinimo darbus, pagal galimybes kuria scenografiją, rekvizitus ir kitas menines kompozicijas;

·       užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, priemonės ar turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi Centro padalinio veiklai reikalingų priemonių atnaujinimu;

·       pagal galimybes režisuoja koncertines programas, vykdo atlikėjo funkcijas;

·       rūpinasi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įtraukimu į kultūrinę, meninę, edukacinę veiklą;

·       prisideda prie Centro organizuojamų renginių įgyvendinimo, dalyvauja kūrybiniame procese, teikia siūlymus dėl renginių tobulinimo, glaudžiai bendradarbiauja su Centro darbuotojais;

·       ieško rėmėjų, partnerių Centro padalinio kultūrinei veiklai įgyvendinti;

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,68
Dokumentai, kurie turi būti pateikti ·       prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

·       asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

·       išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

·       darbo patirtį patvirtinantis dokumentas;

·       gyvenimo aprašymas.

Dokumentų pateikimas ·        dokumentai priimami elektroniniu paštu info@irkc.lt iki 2024-02-26
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel.:   8 686 95 225

 

Pretendentų atranka:

 

atranka vykdoma žodžiu (pokalbis).

 

 

Ignalinos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 305616878
Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

Bilietų kasa: +370 615 91323
Direktorius: +370 686 95225
El. paštas: info@irkc.lt

2022 © Ignalinos rajono kultūros centras. Visos teisės saugomos