Tautiška giesmė skambėjo Dūkšte

Liepos 6 d. vyko Valstybės dienos minėjimas. Šia proga visus susirinkusius sveikino Dūkšto seniūnas Antanas Šakalys, eiles apie Lietuvą dovanojo Deimantė Puriuškytė, renginį vedė Karolina Boguševičiūtė, o visiems gerai žinomas dainas atliko Renata Tirilė. Graži šventė sukvietė gausų būrį Dūkšto seniūnijos gyventojų.

21 valandą visi kartu giedojome Tautišką giesmę, kuri šią dieną skrieja aplink visą pasaulį ir sujungia visus lietuvius.Lietuva yra kiekvieno iš mūsų širdyse.

Tautiška giesmė Strigailiškyje

Šventiškai nusiteikę strigailiškiečiai liepos 6 –ąją 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais

giedojome „ Tautišką giesmę“ Džiaugsmingai ir linksmai tą vakarą dar ilgai skambėjo patriotinės dainos apie Lietuvą.  Nuoširdų ačiū tariu visiems atėjusiems ir  bendravusiems tą vakarą.

Liepos 6-oji Naujajame Daugėliškyje

Liepos 6-ąją lygiai 21 val. lietuviai visame pasaulyje gieda Tautišką giesmę. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja visą Žemės rutulį. Tai mus visus vienijanti akimirka ir gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius bei reikšmingus dalykus. Mes kiekvienas turime išsibarsčiusius savo vaikus, gimines, draugus po platų pasaulį, tad kartu, smagiai nusiteikę Naujajame Daugėliškyje bendroje giesmėje sujungėme tiltus su viso pasaulio lietuviais. Kartu dainavome lietuvių liaudies dainas, skaitėme eiles. Ignalinos rajono kultūros Naujojo Daugėliškio padalinio kultūrinių veiklų organizatorė Nijolė Gluchovienė.

Valstybės dienos minėjimas Linkmenyse

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – Valstybės diena – švenčiama liepos 6 d. Jau tradicija tapo šią dieną ,,Tautišką giesmę“, vienijantis su visos Lietuvos ir pasaulio lietuviais, giedoti parkelyje prie kunigaikščio Lengvenio skulptūros.  Susirinko nemažas būrys vietinių gyventojų, kad primintų sau ir kitiems , jog ,, lietuviais esame mes gimę“, kad mes mylime savo šalį,  esame vieningi.

  Sveikinimo žodį tarė ir istorinius faktus priminė Linkmenų seniūnijos seniūnas Jonas Alekna. Vainikais buvome pasiruošę vainikuoti visus seniūnijoje gyvenančius Mindaugus. Šiais metais šventėje dalyvavo tik vienas karališką vardą nešiojantysis.    

    Daug tą vakarą buvo sudainuota patriotinių dainų ir išklausyta eilių, skirtų Lietuvai, dalyvauta viktorinoje. Ilgai nieks nesiskirstė į namus, pindami, į  žinomų lietuvių liaudies dainų pynę,  vis naujas dainas.

    Ačiū visiems dalyvavusiems šventėje. Jūs dar kartą įrodėte , kad mylite savo kraštą ir esate vieningi.

  IRKC Linkmenų padalinio kultūrinių veiklų organizatorė Marytė Alesionkienė

Liepos 6-oji Kazitiškyje


Liepos 6- osios vakarą į Kazitiškio parką, prie Senojo Ąžuolo , rinkosi kaimo bendruomenė ir svečiai paminėti Lietuvos Valstybės dienos, giedoti Tautiškos giesmės. Visus susirinkusius, rankoje laikydamas trispalvę, pasveikino Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas. Paimkime tris spalvas: geltona- saulės spalva, simbolizuojanti kilnumą, šviesą, protingumą, dorumą; žalia- augmenijos, gamtos, grožio, gyvybės ir vilties, laisvės ir džiaugsmo spalva; raudona- žemės ir kraujo spalva, simbolizuojanti drąsą, meilę, narsą, pralietą kraują už Tėvynę.Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje gyvename- esame viena tauta. Mus jungia tie patys džiaugsmai ir rūpesčiai, laisvė suteikia daugiau galimybių, bet uždeda daugiau atsakomybės už veiksmus , savo vaikų ir valstybės likimą.Giedojome himną, dainavome dainą ,, Žemėj Lietuvos“- visų širdys kupinos džiaugsmo, kaip ir degančio laužo, kuris dar ilgai ruseno ir apšvietė taką einantiems į namus.

IRKC Kazitiškio padalinio kultūrinių renginių organizatorė Danutė Gasiūnienė