Monthly Archives

rugsėjo 2020

Projekto tikslas – užtikrinti Ignalinos rajono tradicinių renginių tęstinumą ir puoselėti šio krašto kultūros savitumą, įsigyjant šventėms organizuoti trūkstamą inventorių Ceikinių, Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus ir Vidiškių kaimuose bei Dūkšto miestelyje.

Projektas „Ignalinos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra“ atitinka Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ tikslus, nes šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas tolimesniam sėkmingam ir kokybiškam 9 tradicinių švenčių organizavimui Ceikinių, Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus ir Vidiškių kaimuose bei Dūkšte, išsaugant šiems renginiams būdingą savitumą, kuris yra tapęs Ignalinos krašto tradicijų dalimi.

Uždaviniai:

  1. Surengti Šv. Agotos dienai paminėti skirtą šventę „Tradicija ir mes“ Šiūlėnų senųjų amatų padalinyje;
  2. Tęsti Oninių šventės tradicijas Tverečiuje;
  3. Suorganizuoti tradicinę Oninių šventę „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“ Naujajame Daugėliškyje;
  4. Surengti tradicinę Žolinės šventę „Rugių kvietimo metas“ Rimšėje;
  5. Tęsti vasaros palydų šventės „Sudie, vasara“ tradicijas Vidiškėse;
  6. Atšvęsti tradicinę vakaronę „Sudie, gražuole vasara“ Kazitiškyje;
  7. Surengti tradicinę Mykolinių šventę Taujūnuose;
  8. Suorganizuoti tradicinę liaudies muzikantų, dainininkų ir pasakorių šventę „Ant savo tarmės sparnų“ Ceikiniuose“;
  9. Surengti tradicinę eglutės įžiebimo šventę Dūkšte.

Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

Projekto biudžetas:

Paramos suma iki 8677,00 Eur (t.y. 80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) lėšos iki 7375,45 Eur, t.y. iki 85 proc. paramos sumos.

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 1301,55 Eur, t.y. iki 15 proc. paramos sumos.

Vietos projekto vykdytojo įnašas iki 2169,25 Eur (t.y. 20 proc.)

Projekto įgyvendinimo terminas:

Įgyvendinimo pradžia 2020 m. sausio 31 d.

Įgyvendinimo pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d.

FacebookEmail

Ignalinos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 305616878
Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

Bilietų kasa: +370 386 52 992
Direktorius: +370 386 52 185
El. paštas:

2022 © Ignalinos rajono kultūros centras. Visos teisės saugomos

Skip to content